Ảnh chế sự đáng sợ khi hết Tết

17-02-2016
Dẫu biết cuộc vui nào rồi cũng đến lúc tàn nhưng Tết đi sớm quá lại càng không vui. 
 

Cuộc vui nào rồi cũng đến lúc tàn.

Câu chuyện kinh dị đáng sợ nhất.

Cố gắng níu kéo cũng vô ích.

Trước Tết hào hứng bao nhiêu, sau Tết lại gàng mất hứng bấy nhiều.

Xin cho em một vé về trước Tết.

Có lẽ là cả hai.

Vẫn chưa thể nào tin được là Tết đã hết rồi.

Chuyện như chưa bắt đầu.

Sau tất cả mình lại trở về với nhau.