Ông chồng thật thà

28-09-2015

Một người phụ nữ bị ra tòa vì tội ăn trộm, thẩm phán hỏi:

- Cô đã ăn trộm cái gì?

- Một hộp đào.

- Thế trong hộp đào có bao nhiêu quả?

- Thưa tòa 5 quả.

- Được rồi, cô sẽ phải ngồi tù 5 ngày.

Bất ngờ ông chồng nói to:

- Nhưng… thưa tòa…

- Cái gì nữa? – tòa hỏi.

- Cô ấy còn lấy trộm một hộp hạt đậu nữa!

- !?!